Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

In hướng dẫn
Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 1.003042.000.00.00.H08
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện   Trực tiếp tại  Bộ phận Một cửa cấp xã; Bộ phận Một cửa cấp Huyện; Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)   Trực tuyến Nộp qua bưu chính công ích
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 25 Ngày làm việc

  quy định tại trình tự thực hiện

 • Trực tuyến
 • 25 Ngày làm việc

  quy định tại trình tự thực hiện

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 25 Ngày làm việc

  quy định tại trình tự thực hiện

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
 • Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 • Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Số: 04/2012/UBTVQH13

 • Nghị định 31/2013/NĐ-CP - Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Số: 31/2013/NĐ-CP

 • Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC - Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ Số: 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Người được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình gửi Bộ phận Một cửa cấp Huyện hoặc cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đối với các trường hợp đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm các giấy tờ sau: Đơn đề nghị lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 04-CSSK); Giấy chỉ định của cơ sở y tế về việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 • Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ quy định tại Khoản 1 Điều này, có trách nhiệm lập danh sách cấp Sổ theo dõi (mẫu số 05-CSSK) kèm các giấy tờ liên quan gửi đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định) Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định. Lập Sổ quản lý (mẫu số 06-CSSK) và phát Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (sau đây gọi tắt là Sổ theo dõi, mẫu số 08-CSSK) cho đối tượng.

 • Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận được giấy tờ hợp lệ do Bộ phận Một cửa cấp Huyện hoặc Trung tâm chuyển đến, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, lập Sổ quản lý (mẫu số 06-CSSK); lập Sổ theo dõi (mẫu số 08-CSSK) của từng đối tượng và chuyển về Bộ phận Một cửa cấp Huyện hoặc Trung tâm để phát cho đối tượng. Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 05 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho Bộ phận Một cửa cấp Huyện hoặc Trung tâm để hoàn thiện theo quy định.

Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/101376/20200220/209ff5a4cb84c2f8be6424cff3684e321574734662_04_-_CSSK.docx
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi