Qua giới thiệu của Thầy Phan Văn Huệ- hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Định- nguyên phó Bí thư huyện uỷ Hoài Nhơn, chúng tôi tìm đến nhà cụ Trần Chiếu- một cựu binh quê Hoài Nhơn từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, ...