Chiều ngày 13/12/2022 Ủy ban Mặt trận TQVN xã phối hợp với UBND xã Hoài Phú tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây đựng địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”; tổng kết phong trào ...