Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Hoài Phú
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Hoài Phú

Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Hoài Phú

Ngày 2/3/2022, UBND thị xã Hoài Nhơn ban hành thông báo số 908/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức chỉ huy trưởng quân sự cấp xã. 

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển vào công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 5 Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

          - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

          - Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (theo giấy chứng nhận sức khỏe dotor chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp vị trí tuyển dụng;

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thuộc diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

- Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

- Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác;

- Có năng lực thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước.

          2. Những trường hợp không được đăng ký dự tuyển

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

- Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết