Số đơn vị hành chính phân theo thôn, xóm trên địa bàn xã

Xã Hoài Phú là đơn vị hành chính gồm 9 thôn, 21 xóm

STTThônXóm
1Cự Tài 11,2,3
2Cự Tài 24,5
3Mỹ Bình 16,7
4Mỹ bình 28A, 8B, 9, 10
5Mỹ bình 311, 12
6Lương Thọ 117, 18
7Lương Thọ 213, 16
8Lương Thọ 314, 15
9Cự Lễ19, 20, 21