Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
120/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023 26/07/2023
38/TB-UBND Thông báo tuyển dụng nhân sự cộng tác viên công tác xã hội 18/05/2023
37/TB-UBND Thông báo treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 18/05/2023
32/TB-UBND Thông báo về việc nghỉ lễ và treo Quốc kì nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (01/05) 24/04/2023
Hỏi, đáp Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành 23/02/2023
53/KH-UBND Kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 18/10/2022
53/KH-UBND Kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 18/10/2022
72/TB-UBND Thông báo về việc nghỉ lễ và treo Quốc kì nhân ngày Quốc khánh 2/9 29/08/2023
22/TB-STC Thông báo giá giống một số cây trồng để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Đông - Xuân năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định 29/03/2023
Thời tiết