Mua hóa đơn lẻ

In hướng dẫn
Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 1.005435.000.00.00.H08
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  
Thời hạn giải quyết


Không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Tài chính
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện


Không


Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


1 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 2 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.


Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện


Bước 1: Phân loại để xác định tiếp nhận hồ sơ:Cá nhân/ tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  127 Hai Bà Trưng, TP Quy NhơnBước 2: Thụ lý hồ sơ:- Sở Tài chính/Phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính có trách nhiệm thụ lý hồ sơ trong thời hạn 03 ngày.+ Chuyên viên được giao trực tiếp thụ lý hồ sơ, tiến hành kiểm tra hồ sơ đề nghị mua hóa đơn lẻ, trình Trưởng phòng xem xét. Thời hạn thụ lý: 02 ngày.+ Trưởng phòng xem xét, trình Giám đốc Sở. Thời hạn thụ lý: 1/2 ngày.+ Giám đốc Sở xem xét, quyết định số lượng hóa đơn lẻ bán cho tổ chức. Thời hạn thụ lý: 1/2 ngày.Bước 3: Trả kết quả- Thực hiện trả kết quả (Hóa đơn lẻ) cho tổ chức trong  thời hạn quy định


Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC


Không


Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi