Xã Hoài Phú nằm ở phía Tây Bắc của thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Phía Đông giáp phường Tam Quan; phía Tây giáp xã Ân Hảo huyện Hoài Ân và 2 xã An Hòa , An Tân huyện An Lão; phía Nam giáp phường Hoài Hảo và phía Bắc giáp xã Hoài Châu.

Xã Hoài Phú được thành lập vào ngày 07/11/1986, trên cơ sở chia tách từ xã Hoài Hảo. Xã Hoài Phú là đơn vị hành chính cấp xã loại II, tổng dân số 8.440 người với 2.594 hộ dân, được chia thành 9 thôn: Cự Tài 1, Cự tài 2, Mỹ Bình 1, Mỹ Bình 2, Mỹ Bình 3, Lương Thọ 1, Lương Thọ 2, Lương Thọ 3 và Cự Lễ.

Xã Hoài Phú là xã thuần nông, lấy kinh tế nông nghiệp làm mũi nhọn nên đời sống nhân dân trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, với sự nỗ lực của Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trên toàn xã, tình hình kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển đáng kể, đặc biệt tích cực thực hiện có hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, đến nay bộ mặt cảnh quan trên địa bàn xã đã thay đổi theo hướng tích cực, hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn được xây dựng khang trang, thuận tiện đi lại và sản xuất cho người dân trên địa bàn xã,  đời sống kinh tế - xã hội và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Trước những thành quả trên, xã Hoài Phú được UBND tỉnh Bình Định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.