Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

In hướng dẫn
Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 1.005416.000.00.00.H08
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết


Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Tài chính
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện


Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị chuyển đổi công năng sử dụng không phù hợp.


Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


1. Luật 15/2017/QH14


Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện


Bước 1: Phân loại để xác định tiếp nhận hồ sơ:Cá nhân/ tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  127 Hai Bà Trưng, TP Quy NhơnBước 2: Thụ lý hồ sơ:- Sở Tài chính/Phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính có trách nhiệm thụ lý hồ sơ trong thời hạn 21 ngày.+ Chuyên viên được giao trực tiếp thụ lý hồ sơ, tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị mua sắm tài sản công, đối chiếu với chế độ quy định để dự thảo văn bản xử lý đối với đề nghị mua sắm tài sản công, trình Trưởng phòng. Thời hạn thụ lý: 17 ngày.+ Trưởng phòng kiểm tra nội dung văn bản, ký nháy và trình Giám đốc Sở ký duyệt. Thời hạn thụ lý: 02 ngày.+ Giám đốc Sở xem xét, ký duyệt. Chuyển văn bản thẩm định về đề nghị mua sắm tài sản công đến Văn phòng UBND tỉnh để xem xét, giải quyết. Thời hạn thụ lý: 02 ngày.- Văn phòng UBND tỉnh/ Phòng Tổng hợp có trách nhiệm thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời hạn thụ lý: 05 ngày.- Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.Thời hạn thụ lý: 02 ngày.Bước 3: Trả kết quả- Thực hiện trả kết quả (Quyết định mua sắm tài sản công hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị mua sắm tài sản công không phù hợp) cho tổ chức trong  thời hạn quy định. 


Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC


Không


Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi