Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

In hướng dẫn
Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 1.005429.000.00.00.H08
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết


Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Tài chính
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


1 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 2 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.


Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện


Bước 1: Phân loại để xác định tiếp nhận hồ sơ:Cá nhân/ tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  127 Hai Bà Trưng, TP Quy NhơnBước 2: Thụ lý hồ sơ:- Sở Tài chính/Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp (hoặc Phòng Quản lý ngân sách) thuộc Sở Tài chính có trách nhiệm thụ lý hồ sơ trong thời hạn 28 ngày.+ Chuyên viên được giao trực tiếp thụ lý hồ sơ, tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí có liên quan đến xử lý tài sản công, đối chiếu với chế độ quy định để dự thảo văn bản đề nghị Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Định trích tiền từ tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Sở Tài chính chuyển cho đơn vị; trình Trưởng phòng. Thời hạn thụ lý: 24 ngày.+ Trưởng phòng kiểm tra nội dung văn bản, ký nháy và trình Giám đốc Sở ký duyệt. Thời hạn thụ lý: 02 ngày.+ Giám đốc Sở xem xét, ký duyệt. Thời hạn thụ lý: 02 ngày.Bước 3: Trả kết quảKhông có kết quả thủ tục hành chính để trả cho đơn vị. 


Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC


Không


Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi